Tarptautinės prekybos ribojimo būdai

Valstybės, besirūpinančios vidaus įmonių veiklos skatinimu, gali riboti konkrečių prekių (produktų) importo kiekius. Pagrindinis ribojimo būdų skirstymas yra jų rūšiavimas į muitinius ir nemuitinius barjerus.

  • Muitiniai barjerai. Už importuojamas prekes yra mokamas muito mokestis, kurio tikslas yra paprastas: apmokestintos importuojamos prekės kaina pakils. Dėl šios priežasties vietiniams vartotojams ji taps nelabai patraukli, palyginti su vietiniu pakaitalu. Saugiai vietiniai pramonei nereikia taip smarkiai, ar apskritai nereikia, sumažinti gamybos. Muitas padidina vietinių gamintojų gerovę ir gali padidinti vyriausybes pajamas, bet nepakankamai, kad atsvertų vartotojų perteklinės naudos nuostolį. Muito mokesčiai taip pat gali būti teikiami kaip naujos augančios vietinės šakos apsauga. Sakykime, kad tam tikros pramonės šakos pradinės išlaidos yra labai didelės, tačiau kai pramonės šaka pradeda plėstis ir imama naudoti veiksmingiausią techniką, pramonės išlaidos sumažėja. Muitų apsauga iš pradžių gali suteikti pramonei laiko tapti konkurentiška, tačiau kai šis taškas jau būna pasiektas, muitas turėtų būti panaikintas, o pramonė turėtų konkuruoti su pasauliu. Nors pradedančios šakos argumentas yra veiksmingas, jis remiasi požiūriu, kad vyriausybė gali numatyti, kurios naujos pramonės šakos geriausiai gali konkuruoti ir kurios ne. Kitas argumentas yra būtinumas perskirstyti pajamas. Muitas paima pajamas iš vartotojų ir perduoda gamintojams., vyriausybei.
  • Nemuitiniai barjerai. Vienas iš jų yra importo kvota. Tai dažniausiai naudojama prekybos apsauga. Importo kvota riboja į šalį importuoti leidžiamos prekės kiekį arba vertę. Dažnai lyginama su muitu, mat kvotos įtaka importuojamos prekės rinkai gali būti tokia pat kaip muito. Skirtumas yra tas, kad vyriausybė neteko teisės į muito pajamas. Vyriausybė gali surinkti pajamas ir esant kvotoms, aukcione parduodama importo licencijas. Vyriausybė parūpina šias licencijas, leidžiančias kontroliuoti, kiek prekių ir kokios vertės importuojama. Kitas nemuitinis barjeras – savanoriškas eksporto suvaržymas. Tai politinė priemonė kontroliuoti importui ir ji vis labiau populiarėja. Tai yra susitarimas su užsienio teikėju arba vyriausybe apriboti importus iki tam tikro lygio. Šiuo atveju licencijos yra duodamos užsienio vyriausybei, kad paskirstytų savo eksportuotojams. Taigi bet koks iš kvotos uždirbamas pelnas atitenka užsienio firmai. Galiausiai, yra galimi ir eksporto subsidijos ir eksporto muitai. Šių muitų pagalba siekiama kontroliuoti eksportą. Eksporto subsidija pramonės šakai duodama vyriausybės skatinti eksportui. Subsidijuojama pramonės šaka gali pateikti kitos pasaulio dalies vartotojams mažesnėmis išlaidomis pagamintą produkciją mažesnėmis kainomis. Subsidijos dirbtiniu būdu padaro pramonės šaką konkurentišką. Eksporto mokestis padidina eksportuojamos užsieniečiams prekės kainą, bet sumažina eksportuojamos prekės kiekį. Viena iš eksporto muito priežasčių yra noras sumažinti kainas namie. Antroji eksporto muito priežastis yra  pastangos padidinti vyriausybės pajamas. Panašiai kaip muito tarifas, eksporto muitas yra mokesti ir gali duoti pajamų. Galiausiai šalis gali siekti pakelti savo eksporto kainą tam, kad monopolinė galia prekę darytų  pranašesnę. Tačiau ne tik valstybė gali reguliuoti prekių srautus – pirmiausiai pati įmonė turėtų įvertinti savo galimybes ir nuspręsti, ar jai tikslinga įeiti į konkrečią rinką, ar ne.