Politinis kontekstas

Politinio konteksto įtaka NVO formavimuisi gali būti susijusi su demokratizacija taip pat kaip ir su valstybės nestabilumu, o NVO gali, savo ruoštu, įtakoti valdžios politiką kai pilietinė visuomenė tampa stipri. Visų tipų NVO klesti demokratinio rėžimo šalyse.

Pagrindiniai faktoriai siekiant apibrėžti valstybės politinį kontekstą, kuriame vystoma valstybės politika NVO atžvilgiu, yra politinio rėžimo tipas, politinė kultūra ir valstybės ekonominio stabilumo laipsnis .

Politinio rėžimo tipas. Valstybėje, kurioje egzistuoja individo raiškos laisvė, būrimosi į interesų grupes galimybė, išryškėja NVO vaidmuo ir tampa labiau tikėtina, kad valdžia vengs represyvios politikos. Filipinuose ir daugelyje Lotynų Amerikos šalių, demokratizacija sustiprino NVO lyderių nacionalinius vaidmenis. Vietos lygmeny taip pat demokratinė valdžia gali stiprinti NVO vaidmenį. Botsvanoje, Afrikoje, kur tradicinis kaimo susirinkimas veikia kaip tiesioginis demokratijos pavyzdys, NVO, kuri koncentruojasi į vystymąsi, tęsia ir prisitaiko prie kultūrinių modelių.

Negalima sakyti, kad yra tiesioginis ryšys tarp politinio rėžimo ir elgesio su NVO. Paprastai apsaugos ministerijos demokratinėse šalyse kartais nepalankiai žiūri į NVO, o autoritarinio rėžimo šalys ne visada stengiasi jas valdyti. Pavyzdžiui, Bangladeše, valdant prezidentui Zia, nedemokratinė valdžia rėmė pilietinę visuomenę. Kartais autoritarinio rėžimo valstybėse su silpna pilietine visuomene kaip Vietnamas, ryšiai su NVO gali pataisyti valdžios įvaizdį su maža rizikos galimybe esamam valdžios tipui .