Nevyriausybinės organizacijos ir valdžia

Valdžia, verslo atstovai ir NVO  – modernios visuomenės komponentai, kurie gali būti ir egzistuoti laisvai tik demokratijos sąlygomis. Šie trys sektoriai atstovauja skirtingas sritis visuomenėje: valdžią, rinką ir pačia visuomenę. Kaip M.M.Howard išskiria, pagrindinis skirtumas tarp šių sektorių yra tas, kad politinį sektorių ir ekonominį sudaro išskirtinai elitas ir galios bei pelno siekiančios institucijos, o pilietinę visuomenę (trečiąjį sektorių) sudaro eiliniai piliečiai, kurie jungiasi ir dalyvauja įvairių organizacijų bei asociacijų veikloje vedami kasdienio suinteresuotumo, poreikio ir troškimų. Ar galima nubrėžti aiškias ribas, kur yra pilietinė visuomenė ir kur – valdžios sritis?  Yra tam tikros sritys, kur šie sektoriai persidengia vienas su kitu. Kaip jis teigia, yra tokių nevyriausybinių organizacijų, kurios pretenduoja į kelias sritis, ypač tos, kurios turi išskirtinį tikslą įtakoti ir keisti politinės galios struktūras, bet yra paremtos savanoryste, ir jų nariai – eiliniai  piliečiai, susirinkę veikti vedami bendrų interesų.

NVO tikslas įtakoti valdžios sprendimus dar kitaip vadinamas „lobizmu“. Dažniausiai mokslinėje literatūroje lobizmas apibrėžimas kaip procesas, kurio metu apsikeičiama informacija, ir grupės, organizacijos ar jos dalies nuomonė perduodama valdžios pareigūnams (tiek rinktiems, tiek skirtiems pareigūnams), turint pagrindinį tikslą – daryti įtaką, kad būtų priimtas palankus sprendimas.

Pilietinė visuomenė Lietuvoje gyva, Lietuvos žmonės aklai netapatina savo politinės organizacijos su valstybe – administracija, greičiau – priešingai, reiškia ja nepasitikėjimą. Bet tas priešingai jai per daug dažnai reiškia pilietinės visuomenės antisistemiškumą. Pilietinėje visuomenėje neturėtų skambėti priešiškumo motyvas. NVO ir valdžios santykiai yra veiksmingi, kada šie sektoriai laiko vienas kitą lygiaverčiu partneriu kuriant bendrą valstybę. Jų santykiai gali reikštis per konsultacijas, bendrų projektų vykdymą, politinių strategijų kūrimą ir įgyvendinimą. Kiek tokie NVO ir valdžios institucijų santykiai gali egzistuoti ir kokie yra veiksniai, įtakojantys jų bendradarbiavimo lygį, bus apžvelgiama kitame skyriuje.