Pardavimų užsienyje prognozavimas

Didelę įtaką prognozuojamai įmonės prekių pardavimo užsienio rinkose apimčiai turi tokie rinkos elementai kaip rinkos prieinamumas, rinkos talpumas, vartotojų jautrumas eksportuojamoms prekėms ir rinkos stabilumas. Rinkos prieinamumą visų pirma apibūdina valstybinio užsienio ekonominių ryšių reguliavimo priemonių sistema. Vienos užsienio rinkos gali būti atviros eksportuotojams ir užsienio investuotojams. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kokią pagalbą užsienio rinkose įmonei gali suteikti jos prekybos tarpininkai. Įėjimas į užsienio rinką neturi pareikalauti iš įmonės daug lėšų ir laiko. Vartotojų jautrumas eksportuojamoms prekėms parodo, kaip rinka priima įmonę, jos prekes ir vadovus. Vartotojas turi įprasti ir patikėti preke. Prekės ir įmonės įvaizdžiui rinkoje sukurti dažnai reikia didesnių investicijų negu naujoms technologijoms. Rinkos stabilumą makrolygyje apibūdina šalies ekonominės ir politinės situacijos stabilumas, mikrolygyje – pardavimo rinkų ir komercinių ryšių pastovumas.

Veikiant įmonei užsienio rinkose, gerokai išauga konkurencijos mastas. Padidėja tiek esamų, tiek potencialių konkurentų skaičius. Tarptautinėje prekyboje svarbu konkurentus grupuoti į tretinius ir užsienio, nes kiekviena grupė turi savų konkurencinių pranašumų. Vietiniai konkurentai gali turėti daugiau patirties ir gebėjimų užmezgant ryšius su vietinėmis institucijomis. Nuo konkurentų skaičiaus ir jų pasiskirstymo rinkoje priklauso konkurencijos struktūra (monopolija, oligopolija, monopolistinės konkurencijos ar tobulos konkurencijos rinka).

Prognozuojamoji įmonės prekių pardavimo konkrečioje užsienio rinkoje apimtis taip pat priklauso nuo įmonės ir jos konkurentų išlaidu marketingui. Įmonės išlaidos marketingui priklauso nuo to, kokios rinkos dalies ji siekia. Priėmusi sprendimą dėl rinkos dalies, įmonė kuri: marketingo programą ir numato galimą konkurentų reakciją į įmonėm pasirinktus marketingo programos elementus.

Tarptautinė prekyba iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti tiktai kaip teigiamas procesas, nes šalys tarpusavyje bendradarbiauja ir prekiauja tokiomis prekėmis, kurių gamybos kaštai būtų kur kas didesni gaminant jas savo šalyse. Tarptautinė prekyba yra naudinga abiems šalims, nors kita vertus, importuojamos prekės gali išstumti vietinių gamintojų prekes iš šalies rinkos ir tapti rimtais konkurentais. Investuojant į užsienio valstybių rinkas labai svarbu įvertinti įmonės galimybes jose, pasirinkti tinkamą rinką bei tai rinkai tinkančią prekę.